FICE Danmarks årlige generalforsamling blev indkaldt ihh. til vedtægterne og afholdt d. 31. august 2017.

Referartet af generalforsamlingen er fremsendt til foreningens medlemmer.   For ikke-medlemmer kan det rekvireres ved henvendelse til præsidenten.

FICE-Danmark har fået ny bestyrelse, som har konstituerert sig d. 31. august 2017.

Konstitutionsgrundlaget er nøje afstemt efter og følger vedtælgterne for FICE Danmark. Visions- og strategiplan er under udarbejdelse.

Vi arbejder fortsat med store udfordring for foreningen i forhold til den misforståelse, som desværre har "været til stor ulejlighed" for  vores arbejde. Uheldigvis har mange af vores tidligere medlemmer fået opfattelsen af, at vi ikke længere er en forening med reference til FICE-International. Vi har været uden medlemskab i en periode - men nu er vi igen fuldgyldigt medlem af FICE-Inter såvesom FICE-Europe.

I 1218 er der i april kongras i Trogen i Schweitz. Se herom senere...

Den 18. og 19. september 2017 er der konference i Ungarn afholdt af FICE-Europe. Vi deltager fra bestyrelsen.

For nye medlemmer af FICE-Danmark, som endnu ikke har betalt for deres medlemskab er priserne som følger:

Studerende/pensionister 100 kr 

Individuelle 200 kr

Institutioner 400 kr

Organisationer/netværk 500 kr

Foreningens bank/konto:

Sydbank reg. 6820

konto 1501027